Fuensanta's Groups (1)

  • Catalans Per A La Pau

    8 members Latest Activity: Dec 13, 2009 Aquest és un grup per a gent de parla català que vulgui afegir-se a aquesta pàgina web sense dominar la llengua anglesa. També per a tothom qui parla…

© 2021   Created by David Califa. Managed by Eyal Raviv.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service